Dấu ấn Dương Công Minh thời hậu M&A Sacombank

Dấu ấn Dương Công Minh thời hậu M&A Sacombank

https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nhan/dau-an-duong-cong-minh-thoi-hau-ma-sacombank-219185.html

Hội đồng họ Dương Hà Nội tổ chức khám bệnh, tư vấn

Hội đồng họ Dương Hà Nội tổ chức khám bệnh, tư vấn

Vào sáng ngày 09/08/2016, cơ quan phát triển thị trường nông sản Ba Lan (ARR) về lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm và sang thăm Việt Nam. Đoàn sẽ có buổi Business Matching với các doanh nhân VN...

Hội đồng họ Dương Hà Nội tổ chức khám bệnh, tư vấn

Hội đồng họ Dương Hà Nội tổ chức khám bệnh, tư vấn

Vào sáng ngày 09/08/2016, cơ quan phát triển thị trường nông sản Ba Lan (ARR) về lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm và sang thăm Việt Nam. Đoàn sẽ có buổi Business Matching với Vào sáng ngày 09/08/2016,...

Hội đồng họ Dương Hà Nội tổ chức khám bệnh, tư vấn

Hội đồng họ Dương Hà Nội tổ chức khám bệnh, tư vấn

Vào sáng ngày 09/08/2016, cơ quan phát triển thị trường nông sản Ba Lan (ARR) về lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm và sang thăm Việt Nam. Đoàn sẽ có buổi Business Matching với Vào sáng ngày 09/08/2016,...

Hội đồng họ Dương Hà Nội tổ chức khám bệnh, tư vấn

Hội đồng họ Dương Hà Nội tổ chức khám bệnh, tư vấn

Vào sáng ngày 09/08/2016, cơ quan phát triển thị trường nông sản Ba Lan (ARR) về lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm và sang thăm Việt Nam. Đoàn sẽ có buổi Business Matching với Vào sáng ngày 09/08/2016,...

DOANH NHÂN - DOANH NGHIỆP

Tin 5
Tin 4
Tin 3
Tin 2
Tin 1

Giới thiệu

Giới thiệu
Biểu tượng

1. Biểu tượng (đang sử dụng hiện nay) là hình ảnh biểu thị nét đặc trung nhất của họ Dương Việt Nam. Biểu tượng có sự cách điệu và thể hiện tính nghệ thuât cao để chiêm ngưỡng
2. Biểu tượng không phải là cuốn thư hoàn chỉnh nơi thờ cúng (mà chỉ phỏng theo cuốn thư)
3. Phần chính của biểu tượng là nền mày đỏ thẩm, giữa có chữ Hán “Dương” (bộ mộc) màu vàng tươi. Nhìn vào bên trái là cây bút lông đứng, đầu kiếm vươn lên phía trên, bên phải là thanh kiếm dựng, đầu kiếm vươn lên phía trên, dốc lộ ra phía dưới. Phía trên nền đỏ giữa ngọn bút và đầu kiếm…là dòng chữ quốc ngữ in Dương Gia Đà Thành màu vàng tươi, dưới nền đỏ, giữa đầu thân bút và đốc kiếm là diềm hoa văn chữ công (I).

Video

Đối ngoại hợp tác

Văn bản

Hội đồng họ Dương Hà Nội tổ chức khám bệnh, tư vấn

Hội đồng họ Dương Hà Nội tổ chức khám bệnh, tư vấn

Vào sáng ngày 09/08/2016, cơ quan phát triển thị trường nông sản Ba Lan (ARR) về lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm và sang thăm Việt Nam. Đoàn sẽ có buổi Business Matching với Vào sáng ngày 09/08/2016,...

Hội đồng họ Dương Hà Nội tổ chức khám bệnh, tư vấn

Hội đồng họ Dương Hà Nội tổ chức khám bệnh, tư vấn

Vào sáng ngày 09/08/2016, cơ quan phát triển thị trường nông sản Ba Lan (ARR) về lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm và sang thăm Việt Nam. Đoàn sẽ có buổi Business Matching với Vào sáng ngày 09/08/2016,...

Hội đồng họ Dương Hà Nội tổ chức khám bệnh, tư vấn

Hội đồng họ Dương Hà Nội tổ chức khám bệnh, tư vấn

Vào sáng ngày 09/08/2016, cơ quan phát triển thị trường nông sản Ba Lan (ARR) về lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm và sang thăm Việt Nam. Đoàn sẽ có buổi Business Matching với Vào sáng ngày 09/08/2016,...

Hội đồng họ Dương Hà Nội tổ chức khám bệnh, tư vấn

Hội đồng họ Dương Hà Nội tổ chức khám bệnh, tư vấn

Vào sáng ngày 09/08/2016, cơ quan phát triển thị trường nông sản Ba Lan (ARR) về lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm và sang thăm Việt Nam. Đoàn sẽ có buổi Business Matching với Vào sáng ngày 09/08/2016,...

Xây dựng dòng tộc

Xây dựng dòng tộc
Xây dựng dòng tộc
Xây dựng dòng tộc
Xây dựng dòng tộc
Xây dựng dòng tộc
Xây dựng dòng tộc
Xây dựng dòng tộc
Xây dựng dòng tộc
Xây dựng dòng tộc
Xây dựng dòng tộc